Fire ETS
 
Trainingen voor Brandweer & BHV

" Hoe meer ik ervaar, hoe meer ik leer.

         Hoe meer ik leer, hoe meer ik besef, hoe weinig ik weet". 

 

De reguliere functiegerichte leergangen laten wij over aan het ROI.

Fire ETS vult de behoeften op in het brandweerveld door het verzorgen van bijscholingen. Hierbij is te denken aan didactische bijscholingen van instructeurs en/of oefenleiders. De opleiding tot Leerwerkplekbegeleider behoort tot de mogelijkheden. Maar ook op het repressieve vlak voor de functie's manschappen en bevelvoerders, zoals RSTV/straalpijpvoering, rookgaskoeling, toepassen van ventilatie e.d.

De bijscholingen hebben als doel een verdere verdieping van eerder opgedane kennis en het introduceren van (ver)nieuwde technieken en tactieken. De bijscholingen worden ingericht naar uw behoefte met een hoge mate van flexibiliteit.

De interactieve presentaties worden verzorgd op uw locatie en indien gewenst op of in combinatie met één van de realistische trainingscentra in Nederland, Duitsland of België.

 

Bijscholingen BHV

Samen met andere gerenomeerde bedrijven op het gebied van Bedrijfhulpverlening biedt Fire ETS de reguliere bijscholingen aan voor uw Bedrijfs Nood Organisatie. Dit zijn o.a. de opleidingen Bedrijfshulpverlening en de jaarlijkse bijscholingen. Dit alles conform de richtlijnen van het NIBHV.

Kleine blusmiddelen en trainingen voor ontruimingen op lokatie behoren tevens tot de mogelijkheden.

 

 

Al onze instructeurs zijn geregistreerd examinator NIBHV