Fire ETS
 
Trainingen voor Brandweer & BHV

Fire ETS is gespecialiseerd in coaching en leerwerkplek begeleiding van brandweerpersoneel 

Coaching                                                                               Leerwerkplek begeleiding

Brandweeronderwijs is CGO, wat vooral voor de wat oudere deelnemers aan een brandweerleergang als lastig ervaren wordt. Met de intrede van de ELO-leergangen wordt het voor sommige deelnemers nog meer een uitdaging. Ook jongere cursisten die competentie gericht onderwijs als lastig ervaren heel veel baat bij persoonlijke coaching, naast die van hun eigen LWP-begeleider.

Doelgerichte coaching kan ervoor zorgen dat het leerproces op een minder moeizame wijze verloopt.

Fire ETS biedt deze coaching aan. Na een intake gesprek wordt een probleem analyse en een PvA opgesteld, waarna op gerichte tijden de cursist gecoacht kan worden.

Bij alle leergangen in het reguliere brandweeronderwijs is het noodzakelijk dat de cursist begeleid wordt door een ervaren leerwerkplek begeleider.

Behalve dat Fire ETS de opleiding tot leerwerkplekbegeleider aanbiedt, is het tevens mogelijk uw cursisten door ons te laten begeleiden. Dit kan op alle drie de niveau's

Met name bij kleinere brandweerploegen en de bedrijfsbrandweer komt het voor dat er een gebrek is aan vakbekwame LWPB's die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het brandweeronderwijs.